wywalać się – wywalić się


wywalać się – wywalić się
wywalać się – wywalić się {{/stl_13}}{{stl_8}}pot. {{/stl_8}}{{stl_7}}'przewracać się, wywracać się, upadać': {{/stl_7}}{{stl_10}}Pijak wywalał się co parę kroków. Wywalił się na rowerze. {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • wywalić (się) — {{/stl 13}}{{stl 7}}ZOB. wywalać (się) {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • wywalić — dk VIa, wywalićlę, wywalićlisz, wywalićwal, wywalićlił, wywalićlony wywalać ndk I, wywalićam, wywalićasz, wywalićają, wywalićaj, wywalićał, wywalićany 1. pot. «wyrzucić, wysypać coś skądś; usunąć kogoś; wystawić, wysunąć coś na zewnątrz czegoś»… …   Słownik języka polskiego

  • wywalać – wywalić pieniądze [i syn.] — {{/stl 13}}{{stl 8}}pot. {{/stl 8}}{{stl 7}} wydawać na coś jakąś (zwykle dużą) sumę pieniędzy : {{/stl 7}}{{stl 10}}Wywaliłem na to mnóstwo pieniędzy, ale mi się zwróciły. Wywalić forsę na wesele. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • wywalać – wywalić gały [ślepia] — {{/stl 13}}{{stl 8}}pot. {{/stl 8}}{{stl 7}} przyglądać się czemuś, komuś z wielkim zdziwieniem, zaskoczeniem; dziwić się czemuś mocno, być bardzo zaskoczonym, zdziwionym : {{/stl 7}}{{stl 10}}Strzelił tak precyzyjnie, że widzowie aż wywalili… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • język — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż IIa, D. a {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} silnie umięśniony narząd występujący na dnie jamy ustnej kręgowców, mieszczący narządy smaku (kubki smakowe), odgrywający ważną rolę przy… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • forsa — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż Ia, CMc. forsasie, blm, pot. {{/stl 8}}{{stl 7}} pieniądze : {{/stl 7}}{{stl 10}}Mieć grubą forsę. Krucho z forsą. Czekać na forsę. <fr.>{{/stl 10}}{{stl 18}}ZOB. {{/stl 18}}{{stl 10}}być przy forsie; gruba forsa;… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • pieniądz — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż III, D. a; lm D. niędzy, N. pieniądzniędzmi {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 8}}ekon. {{/stl 8}}{{stl 7}} powszechny i stały ekwiwalent towarów, miernik wartości i środek wymiany wszystkich …   Langenscheidt Polski wyjaśnień